Конкурсот за обука на пилоти е отворен, започна информирањето на заинтересираните кандидати

Сите млади лица кои пројавиле интерс за Јавниот повик за обука на пилоти што беше распишан од Министерството за одбрана денеска присуствуваа на информативен и мотивациски состанок во Центарот за вработување на град Скопје. Преку презентација на заинтересираните кандидати им беше овозможено да се запознаат со условите за аплицирање, текот на обуката, вработувањето и сите дополнителни информации од претставници на Министерството за одбрана и Центарот за обука на пилоти. Од страна на Агенцијата за вработување на Р. Македонија сите невработени лица кое имаат високо образование до 28 години возраст биле информирани за можноста за вработување во Министерството за одбрана , а во надлежните Центри за вработување низ целата држава заинтересираните можат да добијат дополнителни информации. Досега за јавниот повик интерес пројавиле околу 60 лица , а конкурсот ќе биде постојано отворен со тоа што пресек за следната генерација за обука ќе се направи за пријавените заклучно со 18.12.2015 година.