Месец: м.г

Германска “Г.Р.А.Д. Екологија“ започна со градба на фабрика во Илинден, нови 40 вработувања

Нова странска инвестиција во локалната економска зона „Стопански комплекс Илинден“ е компанијата Г.Р.А.Д Екологија од Германија. Станува збор за постројка за производство на дизел гориво добиено преку преработка на отпад…