Ќе се отворат нови подвижни аптеки од кои бенефит ќе имаат 463.000 жители