Француска музичка инвестиција во општина Гази Баба

Нова француска инвестиција во земјава, во најсовремен и модерен културен објект ќе функционира нова библиотека, театар и нов културен дом во општина Гази Баба. Градоначалникот на општина Гази Баба и француската компанијата потпишаа Договор за изградба на Културен центар и Mузичко студио за продукција на филмска музика.Според него, соработката дополнително ќе се продлабочи, ќе се интензивира и ќе овозможи подолгорочен ангажман на повеќе од 100 македонски уметници.Проектот воедно е во целосна корелација и со напорите на Владата за развој на филмската дејност во Македонија и интензивирање на филмските проекти од секаков аспект.Претставниците на Фамес посочија дека пред осум години го започнале создавањето на симфонискиот оркестар во Македонија кој е наменет за создавање на музички проекти во Скопје. Градоначалникот на општина Гази Баба изјави дека со изградбата на културниот дом ќе се добие простор каде ќе се одржуваат разни манифестации, театарски претстави, изложби, поетски читања и слично и додаде дека со изградбата ќе се мотивираат жителите на општината повеќе да творат во областа на културата. Француската амбасадорка Оер, истакна дека оваа инвестиција е во сектор кој е сектор на иднината што ќе го носи далеку гласот за Македонија. Тоа во исто време, смета Оер, е можност и за македонските музичари кои се исклучително квалитетни да  работат на големи музички остварувања.