Фондот за иновации на 3-от повик ќе додели 15 грантови до 30.000 евра

На третиот повик кој што го има објавено Фондот за иновации и технолошки развој за Стар ап претпријатија, пристигнале вкупно 51 апликација, информира директорката Јасмина Поповска.Реализацијата на проектите од првиот повик веќе се во завршна фаза, станува збор за 16 проекти и поголемиот дел од нив веќе имаат лансирано производи. На вториот повик беа доделени и средства за инструментот за комерцијализација на иновации. Проектите од вториот повик се на половина од нивната реализација и имплементација.Со Фондот за иновации, голем број на граѓани од Македонија за прв пат добија можност своите иновативни идеи да ги реализираат на соодветен начин. Радува фактот и што, покрај луѓето кои со години работат на некое истражување, се поголем број на млади се дел од овие иновативни идеи, дел од нив студирале во странство и се враќаат во Македонија да ја реализираат својата идеја и да започнат бизнис.Голем број на граѓани ја посетуваат и Канцеларијата на Фондот за иновации и технолошки развој, заинтересирани се да се информираат, а според бројноста на апликациите и комплетноста на истите може да се заклучи дека со секој нареден повик, професионалноста и заинтересираноста расте.