УМС уште еднаш ја покажа својата општествена одговорност. Со Меморандумот за соработка кој денеска беше потпишан, младите од ВМРО-ДПМНЕ се обврзаа да им излезат во пресрет на лицата со даундров синдром од здружението „Трисомиа 21“ секогаш кога им е потребно. Децата од здружението „Трисомиа 21“, со помош на младите од ВМРО-ДПМНЕ во следниот период ќе подготват театарска претставава, која ќе ја изведат до крајот на месец декември.