Техничка поддршка за одржлив регионален економски развој

Продолжува долгогодишната соработка помеѓу Владата на Р. Македонија и Германското друштво за меѓународна соработка. Денеска беше потпишан меморандум за соработка со кој со 650 илјади евра во 2016 година ќе се поддржи програмата за одржлив и инклузивен регионален развој во Македонија, средства обезбедени од Владата на Р. Македонија, ГИЗ, Министерството за локална самоуправа и Швајцарската агенција за развој и соработка. Во рамките на овој проект, акцентот ќе биде ставен на обезбедување на поголема координација меѓу ресорните министерства, меѓу централната власт и општините, преку воспоставување на Систем за координација, како и на Подготовка на Стратегии за иновативност во планските региони. Заменикот-министерот за локална самоуправа Љупчо Пренџов информираше дека досега се реализирани над 400 проекти за регионален развој, во вредност од 10 милиони евра.