Десет нови приватни домови за стари лица ќе се отворат со помош на неповратни грантови од по 12.000 евра обезбедени од државата. Огласот за аплицирање е во тек и сите заинтересирани лица кои сакаат да отворат приватен дом за стари лица може да аплицираат во центрите за вработување при АВРМ. Условот за аплицирање за овој грант е заинтересираните да отворат најмалку 4 нови работни места и да создадат капацитет за сместување за најмалку 40 стари лица.
Марика Величковска, сопственичка на првиот лиценциран приватен старски дом во Р. Македонија ВИТА-ВЕ упати апел до сите заинтересирани да ја искористат можноста која ја нуди државата и да аплицираат за отворање на старски домови.