Советот за превенција на О.Ѓорче Петров одржа седница за безбедносната состојба

Локалниот Совет за превенција на Општината Ѓорче Петров денес ја одржа својата втора седница за тековната година.Свеста за безбедноста мора да се подигне и да се зборува за недостатоците смета градоначалникот на општина Ѓорче Петров Сокол Митревски.Покрај членовите на Локалниот совет за превенција, учество имаа и експерти од засегнатите области.Проф. Др. Трпе Стојановски кој говореше за бегалската и емигрантска криза со која се соочува Македонија и за можните негативни импликации кои би ја засегале безбедноста на државата.Градоначалникот Митревски во таа насока подвлече дека соработката помеѓу локалните власти, МВР и АРМ треба да биде секогаш на високо ниво со што полесно би се справиле со кризата во која е инволвирана нашата земја.