Започна да се реновира железничкото депо Лисиче на МЖ Транспорт АД. Се очекува за една година реконструкцијата на халата и работилницата за шински возила и дизел локомотиви да бидат завршени. По 43 години откако е направено ова е прва интервенција за модернизација на железничкото депо со која ќе се овозможи значајно подобрување на условите за работа и ефикасност во одржувањето на железничките возни средства. Директорот на „Македонски железници – Транпорт“, Никола Костов истакна дека реновирањето на железничкото депо е третиот проект од проектите на Владата на Р. Македонија за обнова на железничкиот парк.
Реконструкцијата на железничкото депо ќе чини околу два милиона евра кои се обезбедени преку Европската банка за обнова и развој
Покрај обновата на железничкото депо, во делот на модернизацијата на железничкиот сообраќај, набавени се и 150 товарни вагони и шест патнички возови, а во тек е и купувањето на три електролокомотиви.