Реконструкција на тротоарите на ул. “Рилски конгрес” во Црниче

Градежните активности за комплетна реконструкција на тротоарите на улицата “Рилски конгрес”, во населбата Црниче започнаа денес. Градоначалникот на опшина Кисела Вода заедно со претседателот на Советот и повеќе советници присуствуваа на почетокот на градежните активности кои ќе се одвиваат на потег од улицата “Банско” до улицата “Пржино”. Таа изрази надеж дека жителите ќе имаат трпение и разбирање како фирмата изведувач би можела непречено да ги извршува градежните активности.