Распределни 1.468 ЦЕМТ дозволи за 2016

На денешната електронска распределба на дозволи за 2016 година, беа доделени илјада годишни ЦЕМТ дозволи за возила со Еуро 5 стандарди и 468 за Еуро 6 стандарди. Ова е десетта година на распределба по електронски пат на ЦЕМТ дозволите. Превозниците добија можност за работа на територијата на 43 држави. Информираше дека Министерството за транспорт и врски во континуитет оддржува состаноци на мешовитите комисии за меѓународен патен сообраќај, со цел да се овозможи дополнување на квотите на транспортни дозволи и либерализирање на превозот со земјите со кои се остварува економска размена. Електронскиот систем е функционален и се базира на доверба и транспаретност, а важен елемент на електронското аплицирање и распределба е можноста за двојна проверка на податоците, со што се овозможува корегирање на евентуалните грешки во системот. Право на секоја земја е да направи одредено ограничување, додава Муратовска, во однос на намалувањето на бројот на дозволи за одредени земји.