Пуштен во употреба новиот објект на Детската клиника во Козле

Новиот објект на Детската болница- Козле кој е единствен од ваков тип кај нас и еден од најмодерните во регионот, денеска свечено беше пуштен во употреба. Има капацитет од вкупно 104 кревети и исто толкав капацитет за сместување на родител како придружба на детето. Старите бараки кои биле изградени во 1965 година како донација од Норвешката и Шведската влада за земјотресот, денеска се заменети со современа болница вредна околу 7 милиони евра. Новиот објект се состои од две функционални целини – поликлиника и стационар. Поликлиниката ги опфаќа сите ординации, лаборатории, специфични кабинети, дежурната служба и останатите содржини. Во стационарот има над 50 соби со 210 кревети кои во најголем дел се двокреветни болнички соби, како и 14 апартмани. Објектот содржи и дневна болница со капацитет за згрижување на 30 до 40 деца, а тука ќе биде сместен и Центарот за цистична фиброза. Министерот за здравство посочи дека Институтот за белодробни заболувања кај децата – Козле е единствена од ваков вид во државата, каде се лекуваат деца од 0-18 годишна возраст, со заболувања на белите дробови. Болницата располага со комплетно едуциран кадар и околу 60 отсто од докторите се едуцирани најмалку по 3 месеци во врвни и реномирани болници во странство. Просечното време на завршување на дијагностиката по пациент се очекува да биде помалку од 2 часа што е на ранг на најразвиенте европски стандарди. Во новиот објект ќе функционираат вкупно 18 амбуланти, односно 2 општи и 16 специјалистички и супспецијалистички амбуланти. Ова значи дека капацитетот на амбулантите е зголемен повеќе од 3 пати.