Промовирана публикацијата „Симболите на Македонија“ од Јован Јоновски

„Симболите на Македонија“ од авторот Јован Јоновски, прва книга од ваков вид, која ги открива хералдичките обележја кои го дефинираат идентитетот на македонскиот народ, неговиот легимитет со препознатливи вредности и особености во семејството на европските нации, е промовирана денеска во Музејот на македонската борба за државност и самостојност.Авторот се осврна на содржината на публикацијата која, како што рече, е поделена во девет глави. Во првата глава насловена „Симболи и системи на симболи“, посочи, е поставена основата со објаснувањето на значењето на поимот симбол и принципите на толкување на неговото значење. Нагласи дека во главата „Древните симболи на Македонија“ се претставени најстарите симболи кои се употребуваат во Македонија, но кои се пренесени до нас и ги наоѓаме во археолошките наоди на накит, садови и на нумизматички материјал.Станува збор за една исклучително значајна, раритетна публикација која е дел од богатата Годишна програма на Министерството за култура и која се занимава со хералдиката не како помошна историска дисциплина, туку како самостојна мултидисциплинарна наука.