Промовирана „Енциклопедијата ВМРО 1893-1924 година“

„Енциклопедијата на ВМРО (1893-1934)“ по двегодишната работа денес ја доживеа својата промоција. Во концепциската поставеноста на Енципопедијата предмет на научен интерес не се биле само личностите од организацијата, туку и најважните случувањата организирани од нејзина страна.„Енциклопедијата на ВМРО (1893-1934)“, според промоторот профсорката Виолета Ачковска, е резултат на истрајна работа, споредување на документи, одговор на тоа што е направено за македонскиот народ и истото да остане запаметено.Премиерот Груевски, кој присуствуваше на промоцијата истакна дека буквите на ВМРО се имаат трајно врежано во колективното паметење на народот како историски континуитет на борбата за создавање на самостојна македонска држава.Професорот Жежов кој е главен редактор на Енциклопедијата истакна дека македонската историографија досега не го обработувала овој тематски дел од македонската историја во ваков формат, како и дека историјатот на ВМРО како македонска организација заслужува енциклопедиски пристап кој е прифатлив не само за стручната фела, туку и за пошироката читателска публика во Македонија.Енциклопедијата истакна министерката за култура претставува импозантна слика на македонската борба за зачувување на македонското име, идентитет, национално ослободување и создавање на независна држава.Со Екциклопедијата се заокружува едицијата на монографии и книги кои се издадени во изминатиот период, а кои обработуваат значајни личности и дејци од македонското револуционерно движење. Истата е во издание на „Матица“.