Продолжуваат инвестициите во образованието

Големи инвестиции во образованието. До крајот на следната година бројката на новоизградени училишта во Република Македонија ќе достигне 80. Интензивно се работи на реновирање на дотраени и изградба на нови училишта во земјата.Тој додаде дека покрај изградбата на овие нови 80 училишта, во изминатиот период комплетно биле реновирани 350.