Иновации, (пронајдоци) Видеото презентира неколку супер-корисни иновации, имено пронајдоци и иновативни уреди кои навистина можат да се користат и направени за олеснување на работата во домот, земјоделството, шумарството, градежништвото итн. Практичните технолошки иновации се дело на луѓето кои сакале да си ја олеснат својата работа.