Почна да се реализира обуката за дефицитарни занимања

Обуката за дефицитарни занимања што Министерството за труд и социјална политика и Агенцијата за вработување на Република Македонија ја најавија пред два месеци, почнува да се реализира. Како што посочи министерот за труд и социјална политика Диме Спасов, оваа обука е така конципирана да преку истата се градат вештините и знаењата кај невработените лица и тоа токму тие кои што ги побаруваат работодавачите. Само на првиот повик годинава се јавиле над 950 лица, што покажува дека постои голем интерес кај невработените лица. Инаку во Центарот за обука во Седиштето на Сојузот на Стопански комори во моментов се спроведува обука за рецепционери. Вкупно 10 лица, ги поминуваат обуките, а како што беше најавено понатаму ќе се прошират обуките и со верификуваната програма на Сојузот за обука за готвачи. Инаку зголемениот број на странски и домашни туристи сам по себе повлекува да се зголеми и побарувачката на кадар во туризмот. Минатата година Македонија ја посетиле над 14.000 странски туристи, а годинава се очекува зголемување на бројот како на странски, така и на домашните туристи, па затоа ќе биде потребен кадар од оваа област. Во Сојузот на Стопански Комори, освен за рецепционери, се спроведуваат обуки и за службеници во книговодство, инсталатери на гасоводна опрема, готвачи и соработници во туристичка агенција.