Покрај во основното образование од следната учебна година Кембриџ програмата ќе започне да се имплементира и во средното образование. Договорот помеѓу МОН и Меѓународниот центар за наставни програми на Кембриџ беше потпишан денеска. Најпрвин програмата ќе се имплементира во прва година, па потоа етапно ќе ги опфати сите години во средно образование, во стручните и гимназиските училишта.
Министерот за образование и наука Пиштар Лутфиу истакна дека во изминативе 4 години со имплементација на Кембриџ програмата во основното образование се создаде модерен и конкурентен национален образовен систем.
Заменик-министерот за образование и наука Спиро Ристовски истакна дека иако оваа реформата на почетокот била дочекана со скепса и негативни критики сепак со реализацијата станала исклучително значајна за образовниот систем во Македонија со која, како што рече, учениците од сите населени места добиваат нови наставни програми и учебници.