Обуки за полесно вработување на лицата со инвалидност

Отворен е јавен повик за четиримесечни обуки за лицата со инвалидност. Невработените глуви и наглуви лица, слепи и оние со оштетен вид ќе можат да се пријавуваат во центрите за вработување на АВРМ и да се пријават за проследување на обуки за водоинсталатери и аргонзаварувачи, масери терапевти, ориентација во простор и описменување на Брајово писмо. Центрите за обука ќе добијат финансиски надоместок во висина од 30 илјади денари за реализација на обуките, додека лицата со инвалидност ќе добијат околу 8 илјади денари за надоместување на нивните трошоци за храна, превоз и осигурување во случај на несреќа при работа, Директорот на АВМР Влатко Поповски изрази надеж дека и компаниите ќе ја видат оваа позитивна мерка и на дел од овие едуцирани лица ќе им понудат работни места, бидејќи, како што рече, дел од овие едукации се вистински барани на пазарот на труд и се дефицитарни занимања.