До 27-ми овој месец студентите ќе може да аплицираат за стипендии кои се повисоки за 10 отсто. Стипендиите се поделени во 4 категории. Првата категорија се однесува за студенти од социјалните категории, а предност ќе имаат децата на самохрани родители, децата без родители и студентите со посебни потреби. Ќе се доделат 1500 стипендии во износ од 3.300 денари. Во втората група се стипендии за студенти кои постигнале особено висок успех во учењето, а кои се запишани на техничките и медицинските науки и на факултетите за уметност. По овој основ се доделуваат 630 стипендии во висина од 4.400 денари месечно. Ќе се доделат и 125 стипендии во износ од 6.050 денари за студенти кои студираат на информатичките факултети и постигнале особено висок успех во учењето, најмалку 9,00 просек. Во последната категорија спаѓаат студентите запишани на природно- математичките , техничко- технолошките, биотехничките или медицинските науки, кои постигнале просечен успех. За овие студенти ќе бидат доделени 650 стипендии во висина од 3.300 денари. Рокот за електронска апликација е до 27 овој месец. Потоа сите потребни документи, кои се наведени во Конкурсот, се доставуваат директно до Министерството за образование и наука до 15 декември. Резултатите ќе бидат објавени на 30 декември.