Нови 30 книги од „Врвови на светската филозофија, историја и психологија со психоанализа“

Нови 30 дела од проектот на Владата „Врвови на светската филозофија, историја и психологија со психоанализа“ беа претставени денеска, со кои досега се преведени и промовирани сто од планираните 366 дела. Со ваквиот проект продолжува посветеноста на Владата за развој на образованието и достапност на литературата која недостасувала, а која има своја светска релевантност. Премиерот на промоцијата потенцира дека образованието и читањето е основа за напредок на човековиот ум и за напредок на државата и општеството. Придобивките од оваа едиција чија долгорочна мисија, рече министерката за култура, е развивање и подигање на нивото на општата култура во нашата средина, отворање на интелектуалните хоризонти, особено кај младата генерација. Преведените дела ги претстави историчарката Виолета Ачковска, која истакна дека секоја од 30-те книги е зрак кој осветлува нови простори на историјата, филозофијата и психологијата и, како што рече, овозможува воспоставување поблизок дијалог со светската наука, но и можност на ширење фундаментални знаења за поширок круг македонски читатели.