Нова метода и операциона сала на Клиниката за очни болести

Универзитетска Клиника за очни болести Скопје воведува нова медицинска метода на лекување на пациенти со проблеми на рожницата (корнеата), со таканаречен крослинкинг метода. Оваа интервенција ќе биде на товар на ФЗОМ со плаќање на партиципација од страна на пациентите.
Министерот за здравство Никола Тодоров денеска истакна дека во клиниката за таа цел е направена уште една операциона сала и набавена е нова апаратура.
Министерот посочи дека за изведување на оваа метода клиниката има обучени лекари кои претходно биле на обука во Софија , Истанбул и Љубљана, а во моментов со македонските доктори им помага во воведувањето на новата метода доктор од Софија.
Директорот на Клиниката за очни болести Илиз Исмаили истакна дека оваа метода и досега се применувала во Македонија, но само во приватните болници.
Според предвидениот план се очекува во текот на оваа година да се извршат околу 30 интервенции со крослинкинг методата, а доколку има повеќе пациенти оваа листа ќе биде проширена.