Целта на манифестацијата „Најдобар угостителски објект меѓу најдобрите 2015“ е да се издвојат најпрестижните и најдобрите ресторани и гостилници во градот Скопје.На терен излегоа тајни оценувачи кои ги испитуваа стандардите- прв контакт, хигиена, тоалет, амбиент, услуга од келнерите, општа услуга, квалитет на храната и завршен контакт.Најдобрите ресторани и гостилници беа прогласени денес. Најдобар ресторан е мексиканскиот Амигос, Буши и Венето го делат второто место, а трет најдобар ресторан е Маргер.Канцона е најдобрата гостилница во Скопје, а по неа следуваат ИВ Бисера и Ројал Рустикана.Резултатите од истражувањето беа јавно презентирани пред угостителите во форма на заклучоци и препораки за подобрување на услугата во иднина.Проектот за избор на Најдобар угостителски објект меѓу најдобрите произлегува од Програмата за финансирање на проекти за развојот на занаетчиството, угостителството и трговијата на Град Скопје за 2015 година.