МОН ќе продолжи да ги стипендира младите кои изучуваат технички струки

Компаниите од слободните економски зони работат со полна пареа, а бројот на странски инвестиции се зголемува. Зголеменото производство на домашните и странските компании повлекува и отворање на нови работни места. Но, голем број од тие работни места се од техничките струки.Потребата од техничките кадри е некаде над 70 проценти од сите објавени огласи.Спротивно на тоа, бројот на млади лица кои се одлучуваат да ги изучуваат техничките струки, останува многу малку променет. Сепак, позитивно е тоа што бројката сепак се поместува.Во изминатиот период Владата и Министерството за образование спроведе низа мерки, за да ги привлече младите да се запишуваат и да ги изучуваат техничките науки. Бројот на студенти кои што се запишел на факултетите со техничко образование се зголеми за 10%, споредбено со изминатите 5 години кога околу 20% од студените се запишувале на технички струки.И во иднина, МОН ќе продолжи да ги стипендираат студентите кои се запишуваат на техничките факултети, студентите запишани на студиски програми по информатика, природно-математичките, техничко-технолошките и биотехничките науки.