Македонските наставници ќе се обучуваат за нови интерактивни методи во наставата

Околу 7000 наставници од средните училишта во Р. Македонија ќе добијат обука за примена на интерактивни методи во наставата по примерот на Јуниверзити колеџот од Лондон. Предавачи од Лондон веќе спроведуваат неколкудневна обука на 80 советници од Бирото за развој на образование кои подоцна ќе треба да го пренесат своето знаење на наставниците. Македонските наставници ќе добијат обука за активно учење, креативна настава, критичко размислување и воведување на ИКТ во училниците. Ристовски посочи ваквиот тип на директни обуки од најреномирани центри ќе продолжат и во иднина, а се планира тие да бидат и интензивирани.