Македонија продолжува да биде полноправна членка на Еразмус плус

Македонија и во 2017 година продолжува да биде полноправна членка на Еразмус плус програмата на Европската Унија и корисник на средствата за поддршка и развој на образованието, обуката, младите и спортот.Директорот на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност На конференцијата беше презентирана новата промотивна кампања, која ќе трае до крајот на декември 2016 година.Со сите доделени грантови, до овој момент, се опфатени 93 институции меѓу кои универзитети, училишта, младински невладини организации и компании. Во тек е потпишување на дополнителен амандман на договорот помеѓу Европската комисија и Националната агенција, со што ќе се обезбедат дополнителни 375.160 евра за финансирање на 19 грантови за училиштата и нивите активности.