Локалитетот Скупи станува туристичка атракција- пронајдени 8500 вредни артефакти

Археолошките истражувања на најголемиот антички театар во Р. Македонија во локалитетот Скупи со капацитет за 9000 места се целосно завршени. Во изминативе три години додека траеја археолошките истражувања пронајдени се 8500 вредни артефакти од најразлични периоди, римскиот, античкиот, средновековниот период. Пронајдени се голем број на монети, керамички предмети, камена пластика. Според предвидениот план и динамика се очекува во 2017 година овој значаен локалитет да биде ставен во функција.
Директорот на Управата за заштита на културното наследство Виктор Лилчиќ посочи дека овој локалитет е целосно истражен благодарение на актуелната Влада на Р. Македонија која го согледала вистинското значење на овој локалитет и го активирала неговото истражување. Тој посочи дека и порано се правеле истражувања, но тоа не било доволно. Лилчиќ потенцираше дека локалитетот Скупи ќе биде единствен завршен објект, не само во Р. Македонија туку и на Балканот.