Коњот Зекан во сопственост на Захир Клепиќ од Караула во близина на Травник ги обожува босанските ќебапи.