Агенцијата за катастар и недвижности со преку 30 големи, крупни проекти влезе во обемниот отчет кој го промовираше ВМРО-ДПМНЕ. Секој од нив во голема мера им е од помош на македонските граѓани. Директорот на Катастар говори за новините, крупните проекти и заложбите на Агенцијата која е во целост посветена на служба за граѓаните.Проблемите се решаваат и на директни средби со граѓаните, на отворените денови пред се, но и по нивно барање за одржување средба или посета.Минатата недела беше промовирана ВИП постапката за регистрација на имот. Кој е очекуваниот ефект од оваа постапка?Лидерот на СДСМ, Зоран Заев, во една прилика сакајќи да промовира нешто ново, најави дека Катастарот ќе работел во две смени. Имате ли коментар на ова? Една од мерките од кои граѓаните се најзадоволни и од кои тие извлекоа најголем добробит е легализацијата на дивоградбите. Вие во тој дел уште на еден начин им помагаат изготвувајќи бесплатни геодетски елаборати за социјално ранливите категории.Една значајна новина на катастарот е можноста за запишување на инфраструктурните објекти, бакарни кабли, оптички кабли, базни станици и друго. Какви се придобивките од инфраструктурниот катастар?