Дополнителни 50 вакуум пумпи за собирање вода во Скопско