Делев: Ќе се развива високиот спа и велнес туризам во Македонија

Ќе се развива високиот велнес и спа-туризам во Македонија.Туризмот во државата бележи енормен раст секоја година во изминатите 9 години, од околу 10 проценти.Заменик министерот за емкономија, Христијан Делев, денес оствари посета на изворот со термо-минерална вода „Стрновац“ во општина Старо Нагоричане од каде го најави големиот проект кој го отпочнува Владата на Република Македонија за давање под концесија на минерални ресурси, со цел популаризирање на спа и велнес-туризмот како алтернативен туризам во државата.Температурата на минералната вода во Стрновац од 39,5 степени целзиусови и нејзината лековитост, одличната природа, близината на магистралниот пат Крива Паланка-Куманово, како и близината на главниот град, само 60 километри, нудат одлични услови за развој нa висок туризам.Градоначалникот на општина Старо Нагоричане, рече дека веќе на есен ќе финишира урбанизацијата на земјиштето околу термалниот извор.Граѓаните копи го посетија местото каде уживаа се премногу задоволни.Во Гевгелија има извори со термални води и над 72 степени целзиусови, што е реткост во регионот и Европа, тоа се огромни потенцијали за развој на високито туризам.