Грантови од по 600.000 денари за отворање приватни градинки

Министерството за труд и социјална политика преку АВРМ денес објави оглас, кој ќе трае во следите 20 дена, за отворање на 10 нови приватни детски градинки. За новите градинки обезбедени се грантови во висина од 600.000 денари за градинка. Заменик министерот за труд и социјална политика истакна дека зголемување на бројот на детски градинки останува еден од приоритети на Министерството, па во таа насока како пилот проект се објавува нова мерка, со цел продолжување со стимулациите и поволностите за отворање на приватни детски градинки. Новите градинки се очекува да отворат работни места за околу 50 лица. Директор на АВРМ истакна дека по примањето на апликациите ќе биде направена нивна евалуација, а со оние кои ќе ги исполнат условите во огласот ќе биде потпишан договор. Во 2013 година беше објавен пакет на поволности со цел стимулирање на инвеститорите заинтересирани за отворање на приватни детски градинки. Дел од нив се почетна цена од 1 евро метар кваратен за градежно земјиште, намалување на комунални такси за изградба на вакви објекти за 95 проценти, како поволни кредитни линии. До денес отворени се 25 приватни детски градинки и шест приватни центри за ран детски развој.