Ваучери за новороденчиња и помош за социјално ранливите категории во Ѓорче Петров

Од први јануари 2016 година секое новородено дете во општина Ѓорче Петров ќе добива еднократна парична помош во вредноста од 5000 денари од буџетот на општина. Покрај оваа мерка на последната седница на советот на општината биле донесени и низа други мерки од социјален карактер кои ќе го подобрат животот на граѓаните од оваа општина. Од стана на советниците на ВМРО-ДПМНЕ било поднесено и предлог одлука за донесување на еднократна парична помош за сите лица од социјално ранливи категории кои ги има во регистарот на општината. За 2016 година од буџетот на општина Ѓорче Петров е предвидена реализација и на голем број капитални проекти.