Благоевски ќе инвестира во преработувачки центар за замрзната храна