Уште едно верување на Владата на Република Македонија е остварено. Со потпишување на меѓувладиниот договор со Германија и финансискиот договор со германската развојна банка KFW, се обезбедени 39 милиони евра, за изградба на системот за топлификација за Битола, Новаци и Могила.Останатите 7,5 милиони евра ќе ги обезбеди ЕЛЕМ од сопствени средства.Средствата се добиени со фиксна стапка која денеска се фиксира на само 1,5% и е најниска каматна стапка која што било кога e одобрена за инфраструктурен проект во Македонија. Рокот на отплата е 15 години со 4 години грејс период.ЕЛЕМ ќе го спроведе овој проект во период од 4 години. Банката ќе ја исплати сумата директно на компанијата изведувач, која што ќе биде избрана преку меѓународен тендер. Парите нема да се исплаќаат однапред, а проектот ќе биде под надзор на меѓународен технички консултант.Сеуенен и Сендер упатија благодарност до Владата, министерството за финансии и до ЕЛЕМ за одличната соработка и посака успешна имплементација на овој проект.Доколку работите на терен се одвиваат според предвидената динамика се очекува граѓаните на Битола да добијат топлинска енергија за грејната сезона 2018-2019 година.