Прецизни упатства како се прават силиконски маски кои ги користат убијците во Црна Гора, може да се најдат и на интернет. Но не постојат упатства како полицијата да открие кој се наоѓа позади маската.